ŠKOLA | KVC Pansofie

NOVÁ WALDORFSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Blíží se čas výběru školy. Možná máte spoustu otázek.  Chtěli byste pro své dítě to nejlepší, ale podle čeho se řídit? 

Nejlepší variantou je dozvědět se objektivně co nejvíce. Pansofie, která vždy milovala vzdělání, léta studovala pedagogiku, hlubinnou psychologii i filosofii, Vám přináší možnost objektivně posoudit, jaká pedagogika a proč je pro Vaše dítě vskutku odpovídající a možná pro mnohého zatím neobjevený poklad..Proč ? Patříte mezi lidi, kteří také nezůstávají na povrchu, nespokojí se s jakoukoliv alternativou, ale berou v úvahu skutečně celostně  bytost dítěte ? Ve všech jeho úrovních?  Navíc se všemi důsledky na tělesné i duševní zdraví a celý následující život?  

Možná se budete chtít dozvědět více… Právě pro Vás je vhodný cyklus přednášek a seminárních setkávání na toto téma!

Každý první pátek v měsíci od 17 h ve vile Pansofie na Lannově tř.10 se konají pravidelná seminární waldorfská setkávání s cílem objektivně objasňovat základy a podstatu waldorfské pedagogiky. Seminární hodiny vedou zkušení waldorfští pedagogové a odborníci, antroposofové a filosofové. 

Pravidelně nás též čekají zajímavé a poutavé přednášky zkušené psycholožky a ředitelky soukromé vysoké školy Akademie sociálního umění Tabor v Praze, PhDr. Anežky Janátové.  Aktuálně se sejdeme se ve čtvrtek 21.11. od 18.30  – ve vile Pansofie. 

Cyklus: Proč je pro děti důležitá waldorfská pedagogika ?

 • Co věděl a dělal již Jan Ámos Komenský…?( a přesto se ještě vše neaplikuje..?)
 • Co prohloubil Dr. Rudolf Steiner… ? ( a přesto se o tom ještě všeobecně tolik neví..?)
 • Proč je důležité správně podporovat kromě fyzického a intelektuálního navíc i citový a duchovní/ sociální vývoj osobnosti?  
 • Proč je waldorfská pedagogika už 100 let pro děti maximálně objektivně velmi přínosná, vhodná? 
 • Proč je pro každou fázi vývoje nezbytný specifický přístup i obsah? 
 • Proč není ve waldorfské pedagogice nic konáno nahodile, ale vždy s přesným opodstatněním ?
 • Proč jsou zde děti nejen šťastné, ale upevňují své psychické i fyzické zdraví? 
 • Proč jsou vedeny k aktivní tvořivosti, spolupráci a zájmu o svět i druhé lidi? 
 • Proč potřebují řád a silné vzory? 
 • Proč se učí ohleduplnosti, toleranci a úctě k vyšším hodnotám?
 • Čeká nás objevení tajemství temperamentu a práce s ním.Jak opravdu efektivně s temperamentem pracovat? Určitě jste téma již slyšeli, ale vězte, že proniknete hluboko pod povrch..
 • Poznáme 12 archetypů osobnosti našich dětí v souvislosti s mytologickými obrazy znamení zvěrokruhu
 • Poznáme hlubší charakteristiku našich smyslů
 • Poznáme, jaký obrovský význam pro vývoj osobnosti dítěte mají pohádky, mytologické obrazy a příběhy.
 • Budeme se věnovat práci na našich vztazích – v rodině i ve společenství školky a školy

Naučme se rozumět řeči našeho života a života našich dětí …

Data dalších přednášek pro rok 2019:   19.12. v 18.30

125,-/ permanentka, registrujte se na e-mailu pansofie@sky.cz.

 

Chcete pomoci dětem? Přidejte se k nově vznikající rodičovské iniciativě a podpořte s námi další budějovickou waldorfskou školu, resp. nové waldorfské třídy v Nové – základní škole ..

Máte spoustu dalších otázek?  🙂  Tak kontaktujte ředitelku Pansofie..

Těšíme se na setkání…