Máme předškol(k)áčka | KVC Pansofie

PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ, TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTIČKY PŘED ŠKOL(K)OU 

 

 OPĚT s  veselou a temperamentní Veronikou Jiříkovou na veselých a živých kurzech. Kurzy probíhají v průběhu měsíce července ve čtvrtek.

 Co nás čeká? Kompletní průvodce aktuálním vývojovým obdobím…

 Těšíme se do škol(k)y! – aneb výmykem od nočníčku k pastelkám“  rozšířený kompletní kurz z cyklu „Rodíme se rodičem“, zahrnující vývoj dítěte a péči o ně ve zdravotně sociálním, psychologickém i pedagogickém směru  

 DO CELÉHO CYKLU SE MŮŽETE REGISTROVAT V NAŠEM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI. NAPIŠTE PROSÍM ČASOVÉ OBDOBÍ ČI LEKCE, NA KTERÉ SE REGISTRUJETE.   

 Kde? Ve Vile Pansofie na Lannově třídě 10 !!!      

 Máme tam také školku – dětskou skupinu….Poznáte prostředí školky a můžete se začít přirozeně a hladce na svou školku připravovat..  

 

Cvičení pro rodiče s dětmi & přednášky pro rodiče větších dětiček  

 

Předškolkové školičky:  cvičení, tréninkové aktivity o tom, jak dobře a přirozeně podporovat vývoj a schopnosti Vašeho dítěte pouze v červenci – čtvrtek 9.45 h  (2-5 l)
Přednášky pro rodiče 

pouze v červenci – čtvrtek 10.45 h

Přednášky pro rodiče   středa 10.30 h, 1.pátek v měsíci v 17.00 (vybraná témata)

 

 

  Dozvíte se o nových oblastech, spojených s věkem Vašeho dítěte i v kontextu situací celé Vaší rodiny 

Učíte se prakticky i teoreticky postupovat důležitými mezníky jeho vývoje, jak si poradit a co potřebuje s ohledem na všechny oblasti své osobnosti  

Odhalíte další oblasti osobnosti dítěte i Vaší díky kapitolám z psychologie i pedagogiky, poznáte i podnětné alternativy veřejných forem péče o dítě a předškolní péče  

Budete se věnovat i problematickým situacím a okolnostem, které mohou nastat, a možnostem jejich řešení  

Budete pokračovat ve specifikaci vývojových fází dítěte v dalších údobích včetně hlubších stránek rodičovství, budete se věnovat i možnostem sladění rodiny a práce i pomoci rodinám( (dětská skupina atd.)     

Absolvujete další část kompletní rodičovské přípravy i s úplným praktickým nácvikem pro konkrétní vývojové období a následným uměleckým a vzdělávacím vedením Vašeho dítěte 

 

 

 

Přehled přednášek:(Tatínci vítáni, kamarádky, babičky, dědové taktéž?).

 

Chování a projevy osobnosti našich dětí – výchovné styly

 

 • pondělí 6.1.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková 

 

Vývoj a výchova dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky. Vědomé rodičovství. Co bychom měli vědět o hluboce skrytých, ale pro život zásadních oblastech osobnosti a individuality našich dětí?

 • pátek 10.1.2020 v 17.00 h – studijní setkání Dr. Rudolfa Steinera, pozor růžový dům Pansofie nároží náměstí a Krajinské! 

Chování a projevy osobnosti našich dětí II– druhy výchovy

 

 • pondělí 13.1.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Problematické chování – agrese, porušování pravidel, lhaní, krádeže

 

 • pondělí 20.1.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Problematické chování – agrese, porušování pravidel, lhaní, krádeže – příčiny

 

 • pondělí 27.1.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Aby se mu nic nestalo..co pro to udělat? Bezpečnost malého dítěte. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů. Jak upravit prostředí pro děti? Prevence úrazů podle věku dítěte.

 

 • středa 29.1. 2020 v 10.30 h – MUDr. Hanka Valdová / por.as. Susana Valentová

 

Poruchy chování – diagnostika

 

 • pondělí 3.2 2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

 Vývoj a výchova dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky II. Vědomé rodičovství. Co bychom měli vědět o hluboce skrytých, ale pro život zásadních oblastech osobnosti a individuality našich dětí?

 

 • pátek 7.2. 2020 v 17.00 h – studijní setkání Dr. Rudolfa Steinera, pozor růžový dům Pansofie nároží náměstí a Krajinské!, volný cyklus seminárních setká

 

 Nemocné dítě: běžná onemocnění, závažná onemocnění. Péče o dítě s horečkou. Péče o nemocné dítě. Homeopatická a aromaterapeutická lékárna

 

 • středa 12.2.2020 v 10.30 – MUDr. Hanka Valdová / por.as. Susana Valentová

 

Konfliktní chování, řešení konfliktních situací II.

 

 • pondělí 17.2.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Agresivní chování u dětí – příčiny, prevence

 

 • pondělí 24.2.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Běžné nemoci dětského věku: respirační, chřipka, ouška, nemoci spojené s bolestmi bříška, zácpa, průjem, infekce moč. cest, ledvin. Homeopatická a aromaterapeutická lékárna.

 

 • středa 26.2.2020 v 10.30 h – MUDr.Hanka Valdová

 

Konstruktivní řešení konfliktů v rodině a vztazích s ohledem na děti

 

 • pondělí 9.3.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Infekční onemocnění – s vyrážkou ( plané neštovice, spála, pátá, šestá nemoc) , alergie

 

 • středa 11.3. 2020 v 10.30 h – MUDr.Hanka Valdová / por.as. Susana Valentová

 

Konstruktivní řešení konfliktů v rodině a vztazích s ohledem na děti, rozvod?

 

 • pondělí 16.3.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Závažná infekční onemocnění a jejich prevence I.. Praktické informace o povinném očkování, seznámení s novým očkovacím kalendářem 2020.

 

 • středa 18.3. 2020 v 10.30 h –  MUDr. Radka Jarkovská/ por.as. Susana Valentová

 

Nepozornost a hyperaktivita u dětí, ADHD, projevy

 

 • pondělí 23.3. 2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Závažná infekční onemocnění a jejich prevence II.. Praktické informace o povinném očkování, seznámení s novým očkovacím kalendářem 2020.

 

 • středa 25. 3. 2020 v 10.30 h – MUDr. Hanka Valdová, MUDr.Radka Jarkovská/ por.as. Susana Valentová

 

Nepozornost a hyperaktivita u dětí, ADHD, diagnostika a jak reagovat a pomoci?

 

 • pondělí 30.3. 2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Dětský vzdor v předškolkovém a předškolním období, jak optimálně reagovat

 

 • pondělí 6.4.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Musíme ho ochránit…a musíme si umět poradit I.Prevence úrazů a zajištění bezpečnosti při tonutí, pádech, popálení, zlomeninách, otravách, poranění zvířaty, při úrazech. První pomoc. klasická, homeopatická a aromaterapeutická péče  

 

 • středa 8. 4. 2020 v 10.30 h – MUDr. Hanka Valdová/ por.as.Susana Valentová

 

Dětské úzkosti v předškolkovém a předškolním věku

 

 • pondělí 13.4.2020 v 10.30 – Mgr. Veronika Jiříková

 

Separační úzkost u dětí 

 

 • pondělí 20.4. 2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Musíme ho ochránit…a musíme si umět poradit II První pomoc při život ohrožujících stavech, bezvědomí, resuscitace dítěte, dýchání z plic do plic, masáž srdce

 

 • středa 22.4. 2020 v 10.30 h – MUDr. Hanka Valdová, por.as.Susana Valentová

 

Sourozenecké vztahy v rodině

 

 • pondělí 27.4.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Jak pracovat s dětmi s problematickými projevy chování či s poruchami chování

 

 • pondělí 4.5. 2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Prevence problematického chování dětí a poruch chování

 

 • pondělí 11.5.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Musíme ho ochránit…a musíme si umět poradit III. První pomoc při šoku, tepenné a žilní krvácení, krvácení z nosu, poranění kůže, vzniku rány, klasická, homeopatická a aromaterapeutická lékárna

 

 • středa 13.5.2020 v 10.30 h – MUDr. Hanka Valdová, por.as.Susana Valentová

 

Prevence problematického chování dětí a poruch chování

 

 • pondělí 18.5.2020 v 10.30 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Dětská kresba a její diagnostický charakter. I.Co poznáme z obrázků našich dětí?

 

 • pondělí 25.5.2020 v 10.15 h – Mgr. Veronika Jiříková 

 

Musíme ho ochránit…a musíme si umět poradit IV. První pomoc při febrilních křečích, epilepsii, křečových stavech, při úrazech hlavy, klasická, homeopatická a aromaterapeutická lékárna 

 

 • středa 27.5.2020 v 10.15 h – MUDr. Hanka Valdová/ por.as. Susana Valentová 

 

Dětská kresba – obraz Vašeho dítěte 

 

 • pondělí 1.6.2020 v 10.15 h – Mgr. Veronika Jiříková 

 

Psychologický význam pohádek. Otázka zla a dobra v pohádkách.

 

 • pondělí 8.6.2020 v 10.15 – Mgr.Veronika Jiříková

 

Více o temperamentu a jeho problematických projevech

 

 • pondělí 15.6. v 10.15 – Mgr. Veronika Jiříková

 

Temperament dětí, jak zvládnout jeho problematické projevy

 

 • pondělí 22.6.2020 v 10.15 – Mgr. Veronika Jiříková 

 

Blíží se čas výběru školky a poté školy. Možná máte spoustu otázek.  Chtěli byste pro své dítě to nejlepší, ale podle čeho se řídit?  

 

 Nejlepší variantou je dozvědět se objektivně co nejvíce. Pansofie, která vždy milovala vzdělání, léta studovala pedagogiku, hlubinnou psychologii i filosofii, Vám přináší možnost objektivně posoudit, jaká pedagogika a proč je pro Vaše dítě vskutku odpovídající a možná pro mnohého zatím neobjevený poklad..Proč ? Patříte-li mezi lidí, kteří také nezůstávají na povrchu, nespokojí se s jakoukoliv alternativou, ale berou v úvahu skutečně celostně  bytost dítěte ve všech jeho úrovních, navíc se všemi důsledky na tělesné i duševní zdraví a celý následující život, možná se budete chtít dozvědět více…  

 

 Právě pro Vás je vhodný  cyklus  seminářů a setkání, které právě aktuálně připravujeme

 

 

 

Naučme se rozumět řeči našeho života a života našich dětí 

 

 

 

100,-/ 130,-/  permanentka 960,- / 1100,-, registrujte se na e-mailu pansofie@sky.cz.. Těšíme se na Vás