Máme předškol(k)áčka | KVC Pansofie

PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ, TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTIČKY PŘED ŠKOL(K)OU 

 

 TĚŠÍME SE NA VÁS !!!! S veselou a temperamentní Veronikou Jiříkovou vždy v pondělí v 9.30 ve vile Pansofie. 

 Těšíme se do škol(k)y! – aneb výmykem od nočníčku k pastelkám“  rozšířený kompletní kurz z cyklu „Rodíme se rodičem“, zahrnující vývoj dítěte a péči o ně ve zdravotně sociálním, psychologickém i pedagogickém směru    

 DO CELÉHO CYKLU SE MŮŽETE REGISTROVAT V NAŠEM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘI. NAVŠTÍVIT PAK MŮŽETE KDYKOLIV JAKÉKOLIV CVIČENÍ NEBO PŘEDNÁŠKU.   

 Předškolkové školičky  v pondělí pozor aktualizován čas na 9.30 ve Vile Pansofie na Lannově třídě 10 !!!    

 Proč? Protože tam máme školku, tak abychom se lépe poznali:-) Poznáte prostředí školky a můžete se začít přirozeně a hladce na svou školku připravovat..  A pozor…!!!Brzy se sem budou stěhovat i všechny rodičovské kurzy Pansofie.. 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi & přednášky pro rodiče větších dětiček   

 

Předškolkové školičky:  cvičení, tréninkové aktivity o tom, jak dobře a přirozeně podporovat vývoj a schopnosti Vašeho dítěte pondělí 9.30 h  (2-5 l)
Přednášky pro rodiče  pondělí 10.15 h, pátek 10.15 h
Přednášky pro rodiče  ( Pansofie – ( zatím)Dům umění, náměstí ) středa 10.15 h, 1.pátek v měsíci v 17.00 (vybraná témata)

 

 Dozvíte se o nových oblastech, spojených s věkem Vašeho dítěte i v kontextu situací celé Vaší rodiny  

Učíte se prakticky i teoreticky postupovat důležitými mezníky jeho vývoje, jak si poradit a co potřebuje s ohledem na všechny oblasti své osobnosti  

Odhalíte další oblasti osobnosti dítěte i Vaší díky kapitolám z psychologie i pedagogiky, poznáte i podnětné alternativy veřejných forem péče o dítě a předškolní péče   

Budete se věnovat i problematickým situacím a okolnostem, které mohou nastat, a možnostem jejich řešení  

Budete pokračovat ve specifikaci vývojových fází dítěte v dalších údobích včetně hlubších stránek rodičovství, budete se věnovat i možnostem sladění rodiny a práce i pomoci rodinám( (dětská skupina atd.)    

Absolvujete 4. část kompletní rodičovské přípravy i s úplným praktickým nácvikem pro konkrétní vývojové období a následným uměleckým a vzdělávacím vedením Vašeho dítěte 

 

Přehled přednášek:(Tatínci vítáni, kamarádky, babičky, dědové taktéž😊).  

 

Blahodárné dotyky pro zdravý psychický a fyzický vývoj našeho dítěte. Masáže malých dětí. 

 • 7.10. 2019 10.15 h – Mgr. Veronika Jiříková 

Výchova dětí, výchovné styly, druhy výchovy. Styly výchovy dětí. Která je ta správná? Být respektován. 

 • 14.10.2019 10.15h Mgr. Veronika Jiříková 

Výchovné metody, vzdělávání v předškolkovém věku 

 • 21.10.2019 10.15h Mgr. Veronika Jiříková  

Osobnost rodiče jako nejdůležitější vzor pro dítě. Když děti napodobují své rodiče. 

 • 4.11.2019 10.15h Mgr. Veronika Jiříková  

Jaký se z našeho pokladu klube temperament? Temperament našich dětí. Je lepší mít sangvinika nebo flegmatika?  

 • 11. 11.2019 10.15h   – Mgr. Veronika Jiříková 

Temperament našich dětí. Sangvinik.Cholerik.  Melancholik. Flegmatik. 

 • 18.11.2019 10.15h. – Mgr. Veronika Jiříková 

Hra ve výchově. Jak si můžeme hrát s dětmi, aby nás to bavilo všechny. Jak si děti hrají? Které hry hledají? Hry v předškolkovém a předškolním věku – Mgr. Veronika Jiříková 

 • 25.11.2019 10.15h. – Mgr. Veronika Jiříková 

Stres u dětí. Projevy napětí u malých dětí. Když přijde Mikuláš a čert . Aby Mikulášská nadílka nebyla koktavost 

 • 2.12.2019 10.15h. – Mgr. Veronika Jiříková 

Jak naučit děti uvolnit napětí. Jak s dětmi relaxovat. 

 • 9.12. v 10.15h  – Mgr. Veronika Jiříková  

Děti a jejich pocity. Jak naučit děti přiměřeně vyjadřovat emoce 

 • 16.12. 2019 v 10.15 h – Mgr. Veronika Jiříková  

Psychologický význam Vánoc. Vánoce očima předškolkových a předškolních dětí.

 • 23.12 2019 v 10.15 h – Mgr. Veronika Jiříková

 

Blíží se čas výběru školky a poté školy. Možná máte spoustu otázek.  Chtěli byste pro své dítě to nejlepší, ale podle čeho se řídit?  

Nejlepší variantou je dozvědět se objektivně co nejvíce. Pansofie, která vždy milovala vzdělání, léta studovala pedagogiku, hlubinnou psychologii i filosofii, Vám přináší možnost objektivně posoudit, jaká pedagogika a proč je pro Vaše dítě vskutku odpovídající a možná pro mnohého zatím neobjevený poklad..Proč ? Patříte-li mezi lidí, kteří také nezůstávají na povrchu, nespokojí se s jakoukoliv alternativou, ale berou v úvahu skutečně celostně  bytost dítěte ve všech jeho úrovních, navíc se všemi důsledky na tělesné i duševní zdraví a celý následující život, možná se budete chtít dozvědět více…  

 

Právě pro Vás je vhodný  cyklus  seminářů a přednášek na toto téma, a sice opět ve čtvrtek 17.října od 18.30 s významným hostem z Prahy, PhDr. Anežkou Janátovou –

a každý 1.pátek v měsíci od 17 h – seminární waldorfská setkávání s antroposofy a waldorfskými učiteli – vše ve vile Pansofie, na Lannově 10. 

 

Proč je pro děti důležitá waldorfská pedagogika ? 

 

 Čeká nás objevení tajemství temperamentu a práce s ním.Jak opravdu efektivně s temperamentem pracovat? 

 • Poznáme 12 archetypů osobnosti našich dětí v souvislosti s mytologickými obrazy znamení zvěrokruhu
 • Poznáme hlubší charakteristiku našich smyslů
 • Poznáme, jaký obrovský význam pro vývoj osobnosti dítěte mají pohádky, mytologické obrazy a příběhy.
 • Budeme se věnovat práci na našich vztazích – v rodině i ve společenství školky a školy 

 

 • Co věděl a dělal již Jan Ámos Komenský…?
 • Proč je důležité správně podporovat kromě fyzického a intelektuálního navíc i citový a duchovní/ sociální vývoj osobnosti?  
 • Proč je waldorfská pedagogika už 100 let pro děti maximálně objektivně velmi přínosná a vhodná? 
 • Proč je pro každou fázi vývoje nezbytný specifický přístup i obsah? 
 • Proč není ve waldorfské pedagogice nic konáno nahodile, ale vždy s přesným opodstatněním 
 • Proč jsou zde děti nejen šťastné, ale upevňují své psychické i fyzické zdraví? 
 • Proč jsou vedeny k aktivní tvořivosti, spolupráci a zájmu o svět i druhé lidi? 
 • Proč potřebují řád a silné vzory? 
 • Proč se učí ohleduplnosti, toleranci a úctě k vyšším hodnotám? 

Naučme se rozumět řeči našeho života a života našich dětí 

 

125,-/ permanentka, registrujte se na e-mailu pansofie@sky.cz.. Těšíme se na Vás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Eventuelní změna programu vyhrazena.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Součástí rodičovských kurzů je i kompletní nabídka aromaterapie k porodu (Aromaterapie Karel Hadek, ATOK, Nobilis Tilia). Přirozenou a účinnou péčí ze 100% čistých rostlinných a éterických olejů dáte sobě i svému předškolkáčkovi nenahraditelnou a láskyplnou péči.