ŠKOLKA | KVC Pansofie
pansofie školka

DĚTSKÁ SKUPINA A ŠKOLKA PANSOFIE

 Na Lannově třídě 10, v klidném prostředí za průchodem u knihkupectví Zlatý klas, stojí modrá secesní vila. Právě v této vile, jen pár minut chůze od našich prostor na náměstí, které neřekne nikdo jinak než Vilekula, můžete nalézt naši školkudětskou skupinu Pansofie. 

Každý den je ve třídě Včeliček i Motýlků věnovaný jedné hlavní činnosti: malování, modelování, zpívání, vaření, pečení atd. Děti se učí tvořivému prožívání národních tradic, přírody, světa kolem sebe, jsou obklopeny přírodními materiály a pohádkovou atmosférou. Pravidelné jsou pohybové a rytmické aktivity a zpěv.

 

Co nás čeká v kterou hodinu?

7 h/9 h – příchod (individuálně podle vzájemné dohody)/ volná tvůrčí činnost
9.00 – 9.30 h – 1. hlavní činnost
9.30 – 10.00 h – svačinka
10.00 – 12.00 h – procházka, práce a hraní na zahrádce,
12.00 h – oběd (dovezený z jídelny v termonádobách/donesený), hygiena, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 h – odpočinek – pohádka, zpívání/knížky
14.30 – 16.30 h– výtvarná činnost, předškolní příprava/hry

 

Co děláme v který den?

pondělí – rytmické hry, malování
úterý – rytmické hry, modelování
středa – hudba, tvořivé vaření
čtvrtek – hudba, tvořivé pečení
pátek – výlety do Stromovky, za poníky nebo do Hořic, tvoření

 

Zatímco vy jste v práci, my pečujeme o vaše nejmenší

Naším cílem je nabídnout podnětné prostředí, ve kterém se dítě cítí příjemně, které připomíná domov spíše než třídu. V naší školce vycházíme z principů waldorfské pedagogiky. Ideálem je podpořit harmonický rozvoj dětské osobnosti v souladu s  přirozenými vývojovými fázemi dítěte. Nejde o předškolní výchovu zaměřenou jednostranně na výkon a získání znalostí, i když vzdělávací koncept samozřejmě nabízí dětem přirozené příležitosti k učení. Program je jazykově bohatý a sestává z opakování pravidelných činností v rytmu dne, týdne i celého roku. Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní.

Vedle hry je důležitá také práce. V dětské skupině pracují učitelé úmyslně v přítomnosti dětí, např. připravují svačinu, připravují si tvůrčí práci, tvoří. Děti mohou při této činnosti pomáhat. Děti se učí pomáhat a splnit svůj úkol a vytvářejí si tak silnější spojení se skutečným světem. Z tohoto důvodu jsou čtvrtky obvykle věnované přípravám pečiva, včetně všech prací s těstem až po pečení.

Velký důraz je též kladen na spojení s přirozeným světem, světem přírody , včetně zvířat. pátky jsou proto věnovány výletům do přírody a do stájí, kde se děti jezdí na ponících a učí se vztahu ke zvířatům a péči o ně.

Přístup k dětem v této vývojové fázi (přibližně do 7 let) vychází z přirozeného přístupu dítěte ke světu v tomto věku, a sice, že prožívá dítě svět většinou jako dobrý a zcela otevřeně a často bezvýhradně jej přijímá. Z toho důvodu se osvědčila pedagogická metoda výuky nápodobou.. Smysluplná práce vykonaná v přítomnosti dítěte je záměrně pro ně „materiálem“ k nápodobě/imitaci. Dítě pak může své zkušenosti využít i ve hře. V dětské skupině učitelé vědomě usilují o to být dobrými vzory a jednat tak, aby bylo jejich jednání hodno nápodoby. Uvědomují si, že nejde ani tak o to říkat dětem, co mají dělat, ale soustavně to dětem i ukazovat. V tomto smyslu je skutečně důležitý každý pohyb a gesto, způsob vyjadřování i jazykové prostředky, které učitel volí.

Každý den je protkán i momenty zklidnění. Významnou součástí programu dětské skupiny jsou pohádky, příběhy a divadlo. Skrze vyprávění a divadlo se děti seznamují s lidovými příběhy a pohádkami z celého světa a rozvíjejí své jazykové dovednosti. Pohádkové příběhy nabízejí dětem přirozeně vzory dobrého chování a přitom je nezatěžují přednáškami o tom, jak se mají chovat. Naslouchání pohádkám je v neposlední řadě i dobrou přípravou pro pozdější akademickou práci ve škole.

Den, týden i celý rok mají v dětské skupině svůj rytmus. Každý den má svůj jasný řád a jednotlivé činnosti jsou doprovázeny pohádkově pojatými zvyky, rituály. I týden má svůj rytmus, každý den je věnován jedné hlavní činnosti, jeden den malování vodovými barvami, druhý den modelování nebo „pečení, jiný den s prodlouženým pobytem venku v přírodě či u koní, hudbě apod. Lidové i křesťanské svátky v kontextu celého roku zde hrají výchovně nezastupitelnou roli a věnuje se jim velká pozornost.

Komunitní a rodinný charakter školky je zároveň otevřený i těm rodičům s dětmi, které se teprve na školku připravují nebo chtějí pobývat ve společnosti, rodiče zde samozřejmě mohou zůstávat a doprovázet své děti při prvních krůčcích k samostatnosti nebo být zaujatými pozorovateli.